Projekce

Zpracováváme projektové dokumentace na výstavby a rekonstrukce objektů všeho typu. Zpracujeme kompletní projektovou přípravu od výstavby rodinného domu po náročnou rekonstrukci objektů celé nemocnice.

Disponujeme dynamickým týmem zkušených projektantů s mnoha praktickými zkušenosti a dostatkem originálních nápadů a neotřelých technických řešení.
Patříme mezi minimum projekčních kanceláří, které mají praktické zkušeností s projekcí staveb v tzv. pasivním standardu.

Při vlastní realizaci stavebních prací vykonáváme i činnost Technického dozoru investora a koordinátora BOZP.


projekce

Projekce pozemních staveb

Projekční činnost zaměřená zejména na pozemní stavby (zejména veřejné objekty, průmyslové objekty, bytové domy). Zpracováváme v podstatě veškeré typy […]


projektove_dokumenty

Projekce technických zařízení budov

Projekční činnost zaměřená na technická zařízení budov ovlivňující vnitřní komfort: vytápění, větrání, chlazení a přípravu teplé vody. Projekty […]


rozpocet

Rozpočet stavebních prací

Předmětem této činnosti je sestavení rozpočtu stavebních prací. Zpracováváme položkové rozpočty na pro většinu typů projekčních prací. Zpracovatelé položkových rozpočtů […]technicky_dozor

Technický dozor investora

Předmětem této služby je činnost technického dozoru investora (TDI), která je vykonávána v rozsahu podepsané smlouvy o dílo na konkrétní realizaci stavby. […]


planovani

Plán a koordinátor BOZP

Předmětem plnění je zhotovení plánu včetně vlastní koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v […]


stavebni_administrativa

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje rozsáhlý soubor administrativních činností souvisejících s rekonstrukcemi a výstavbou budov. Rozsah služeb: sběr a kontrola dokumentace nezbytné […]