Dotace

Provedeme Vás kompletně celým projektovým záměrem od počáteční iniciace Vašeho záměru až po finální administrativní ukončení projektu a kompletní proplacení. Vyhotovujeme všechny typy žádostí o dotace z Evropských strukturálních fondů i z Národních programů.

Zpracujeme kompletní žádost o dotaci, následně zrealizujeme i celé řízení schválené dotace až po ukončení celého projektu. V rámci celého procesu Vás povedeme odborných a profesionálním poradenstvím. Disponujeme týmem zkušených odborníků s maximálně profesionálním přístupem.

Máme zpracováno několik stovek žádostí o dotace, především z programů OPŽP, OPPI, OPPIK, ROP, IROP v celkové investiční hodnotě projektů převyšující 1,5 mld. Kč.

Díky maximálně preciznímu nastavení projektů před vlastním podáním žádostí o dotace je naše dlouhodobá úspěšnost nad hranicí 90 % !


dotacni_audit

Dotační audit

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému […]


volba

Výběr vhodného dotačního titulu

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému […]


projektove_dokumenty

Zpracování žádostí o dotace

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému […]management

Dotační management

Dotační management Dotační management zahrnuje veškerou administrativní činnost spojenou s přidělenou dotací . Zhotovitel zastupuje Objednatele a provádí veškerou […]