Závěrečné vyhodnocení akce


Předmětem díla je vyhodnocení projektu energetických úspor, který byl spolufinancován ze Strukturálních fondů EU (OPŽP, OPPI např. EkoEnergie, IOP…)

Zpráva vyhodnocuje a porovnává indikátory sledované příslušným dotačním titulem, kterými se prokazuje míra úspěšnosti projektu (úspora energie, úspora emisí apod.).

Zpráva je doplněna o potřebné přílohy.