Odborné poradenství a školení z oblasti zadávání veřejných zakázek


Předmětem služeb je školení na míru z oblasti veřejných zakázek zadávaných podle § 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ někdy též NZVZ)

Specifika poskytovaných služeb obecná školení – úvod do problematiky ZZVZ

školení na míru klienta podle jeho individuálních potřeb školení na zadávací řízení na základě zadávacích podkladů – technické specifikace:

 

  • DBB (design-bid-build, neboli projekt-soutěž-výstavba),
  • DaB (design and build, neboli naprojektuj a postav), příklady v praxi,
  • kombinace DaB + DBB, příklady v praxi,
  • EPC,
  • PPP projekty,
  • Požadavek na modely BIM,
  • školení v rámci programů POVEZ II.

 

Výhody spolupráce s DEA

Profesionální přístup

Tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi

Komplexnost nabízených služeb

Maximální praktické zkušenosti a reálné příklady z praxe

 

Cílové skupiny:

Veřejný sektor (veřejná správa –příspěvkové organizace státu, obce, města, městské části, samosprávné územní celky, školství, zdravotnictví, dotovaní zadavatelé) Soukromý sektor (podniky všech velikostí, začínající podnikatelé) – dotovaní zadavatelé Zadavatelé nespadající pod ZZVZ, kteří se však musí řídit pravidly či metodikami odovolávájícími se na ZZVZ.