Inženýrská činnost


Inženýrská činnost zahrnuje rozsáhlý soubor administrativních činností souvisejících s rekonstrukcemi a výstavbou budov.

Rozsah služeb:

  • sběr a kontrola dokumentace nezbytné pro řízení u stavebního úřadu
  • vyžádání stanovisek dotčených subjektů pro územní nebo stavební řízení
  • sestavení žádosti a příprava podkladů pro územní nebo stavební řízení
  • konzultace týkající se stavebního zákona
  • zajištění podkladů a vedení kolaudačního řízení
  • asistence při všech jednání se stavebním úřadem
  • vyřízení připomínek stavebního úřadu.

Služby jsou prováděny na základě plné moci udělené klientem.