Rozpočet stavebních prací


Předmětem této činnosti je sestavení rozpočtu stavebních prací.

Zpracováváme položkové rozpočty na pro většinu typů projekčních prací. Zpracovatelé položkových rozpočtů jsou našimi zaměstnanci.

Stavební rozpočty lze sestavit v několika různých úrovních:

  • rozpočet investičního záměru (agregované položky);
  • rozpočet požadavků relevantního dotačního titulu (IROP, OPŽP, OP PIK, Panel, Nová zelená úsporám atd.);
  • soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. (veřejné a dotované zakázky).
 

Pro komplexnost služeb spojených převážně s administrací zadávacího řízení provádíme (služba se týká podkladů nezhotovených DEA):

  • Kontrolu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb;
  • Kontrolu předloženého rozpočtu pro účely kontroly investičních nákladů stanovených zpracovatelem projektové dokumentace.