Průkaz energetické náročnosti budovy


Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek) zpracovaný v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
Průkaz energetické náročnosti budovy
 (nesprávně energetický štítek) je analogií technického průkazu motorového vozidla. Udává spotřebu energií v budově pro standardní podmínky jejího užívání.

Průkaz energetické náročnosti říká stavebníkovi, kupujícímu nebo novému nájemci, jaké náklady na energie může při provozu budovy očekávat. Velmi přesně kalkuluje jaká je (u novostavby jaká bude) spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení a klimatizaci.

Průkaz se stává zásadním dokumentem, bez kterého se dříve či později neobejdete při:

  • výstavbě nové budovy
  • rekonstrukci stávající budovy
  • prodeji nebo pronájmu budovy
  • prodeji nebo pronájmu části budovy (bytu, jednotky)
  • vlastnictví budovy (neplatí pro rodinné domy)