Projekce technických zařízení budov


Projekční činnost zaměřená na technická zařízení budov ovlivňující vnitřní komfort: vytápění, větrání, chlazení a přípravu teplé vody.

Projekty se zaměřují na technická zařízení, jejichž rekonstrukce je většinou součástí rozsáhlejších aktivit směřujících ke zlepšení tepelně izolačních vlastní objektů a ke snížení spotřeby tepla.

Zejména jde tedy o rekonstrukce a instalace:

  • systémů ústředního vytápění vč. hydraulického vyrovnání otopné soustavy
  • přípraven a rozvodů teplé vody
  • vzduchotechnická zařízení vč. rekuperace
  • zdroje tepelné energie vč. obnovitelných
  • silové rozvody elektřiny.