Projekce pozemních staveb


Projekční činnost zaměřená zejména na pozemní stavby (zejména veřejné objekty, průmyslové objekty, bytové domy).

Zateplené bytové domyZpracováváme v podstatě veškeré typy projektových dokumentací pro pozemní stavby a to jak pro veřejný sektor, tak i podnikatelský sektor a bytové domy.

Až na specializované profese máme vlastní projekční tým, tvořený perspektivními a odborně maximálně fundovanými projektanty, kteří jsou schopni pro každý objekt vždy najít to nejoptimálnější technické řešení.

Projektové dokumentace je zhotovovány v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  v několika úrovních:

  • Dokumentace investičního záměru;
  • Dokumentace pro územní řízení;
  • Dokumentace pro provádění stavby;
  • Dokumentace skutečného provedení.