Podání žádosti o dotaci


Předmětem služby je soubor činností nezbytných ke zdárnému  podání žádosti o dotaci a k jejímu skutečnému získání.

K těmto činnostem patří zejména:

  1. Zabezpečení věcného souladu mezi všemi požadovanými dokumenty: auditem, projektem, rozpočtem, studií proveditelnosti a přílohami žádosti
  2. Optimalizace investičních nákladů a energeticky úsporných opatření s cílem získání maxima hodnotících bodů
  3. Administrace žádosti: sestavení žádosti, její podání, kontrola termínů; vše zpravidla on-line.

Služba je prováděna zejména pro tyto dotační tituly:

Výhled na programové období 2014 – 2020.