Plán a koordinátor BOZP


Předmětem plnění je zhotovení plánu včetně vlastní koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v souladu s §15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Služba se rozpadá do dvou etap:

Etapa I:

  • Sestavení vlastního plánu koordinace bezpečnosti

Etapa II:

  • a) aktualizace plánu po podpisu smluv o dílo se zhotoviteli a subdodavateli stavebních prací
  • b) vlastní kontrolní činnost koordinátora v průběhu provádění stavby