Koncepce komunálního teplárenství


Koncepce komunálního teplárenství – Mnohá komunální teplárenství stojí na rozcestí. Rozvody a zdroje jsou předimenzované, občané nespokojení s cenou tepla, rozšiřují se obnovitelné lokální zdroje; panují nevyjasněné majetkoprávní vztahy.

Univerzální řešení neexistuje. Je nezbytné zpracovat koncepci dlouhodobého rozvoje zásobování teplem. Jde o velmi komplexní dokument. Začíná analýzou zejména:

  • (budoucích) potřeb tepla
  • stavu zdrojů a rozvodů
  • způsobu provozu sítí i odběratelských systémů
  • majetkoprávní struktury vlastnictví technologií a městských společností.

Koncepce komunálního teplárenství navrhne:

  • změny struktury teplárenské sítě; efektivní decentralizaci
  • rozsah investic a jejich ekonomické návratnosti, včetně obnovitelných zdrojů
  • změnu majetkoprávních vztahů a moderní cenovou politiku.

Pokud se chcete dozvědět více o tomto tématu navštivte tyto odkazy: