Inženýring energetiky


Prudký rozvoj energetiky, obnovitelných zdrojů a stavebních materiálů a technologií vyžaduje zcela nový, komplexní přístup k optimálnímu užití energií.

 

Inženýring energetiky pracuje „nad“, ale ve spolupráci s jednotlivými profesemi, které se podílejí na výstavbě nebo rekonstrukci jakéhokoliv energetického hospodářství:

  • projekce stavební části (tepelně izolační vlastnosti konstrukcí),
  • projekce ÚT, TUV (návrh otopného systému),
  • projekce VZT (návrh větrání, využití rekuperace),
  • projekce elektro – výkon osvětlení, dalších zdrojů tepla,
  • projektant tepelného zdroje,
  • specialista MaR.

Cílem inženýringu energetiky je využití všech forem energie, jejich „přelévání“ mezi profesemi, mezi jednotlivými částmi budovy, jednotlivými technologiemi.

Energetický inženýr projedná s investorem a s budoucím provozovatelem provozní stavy objektů a navrhne optimální skladbu zdroje, využití OZE, způsob provozu atd. Velký důraz je kladen na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a na modely provozních stavů.