Implementace ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií


Metodická a odborná pomoc v rámci implementace ISO 50001 (celým názvem ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií). Činnosti jsou zaměřeny na všechny oblasti, které implementace ISO 50001 pokrývá: specifikace energetických aspektů, definice ukazatelů energetické náročnosti, vytýčení cílových energetických hodnot, školení osob a vytváření relevantní dokumentace.

Přínosy pro klienta:

  • Finanční úspory nákladů na energie
  • Zavedený systém energetického managementu
  • Konkurenční výhoda

Předmětem činností je vytvoření komplexního systému správy energií, který svou analýzou pokrývá všechny energetické spotřebiče, procesy spotřebovávající energie, výstupní produkty i jednotlivé lokality klienta.

Nedílnou součástí zavedeného systému dle normy ISO 50001 jsou opakované kontrolní mechanismy, které trvale ověřují úspěšnost přijatých opatření a poskytují zpětnou vazbu pro implementaci dalších opatření. Jsou založeny na schématu PDCA: Plan – Do – Check – Act. V základech filozofie normy 50001 je přesvědčení, že k dlouhodobým, trvalým a nejvyšším možným úsporám energií vede výhradně systematická a dlouhodobá aktivita zaměřená na dotčené osoby, energetické procesy, relevantní dokumentaci a konkrétní energetické cíle.

Aktivity mohou být zakončeny certifikací systému řízení energií akreditovanou společností.