Energetický management – úspory bez investic


Energetický management je komplexní, dlouhodobá a systematická činnost směřující k optimalizaci správy energetických spotřebičů, analýze spotřeb, evidenci a plánování nákladů za energie. Součástí odborných prací je založení a údržba databáze odběrných míst, školení dotčených osob a dohled nad implementací beznákladových a nízkonákladových energeticky úsporných opatření.

Energetický management je komplex činností zaměřený na tyto oblasti:

  • energie pod správou: elektřina, plyn, teplo, teplá a studená voda, chlad, …Energetický management
  • rutinní styk s dodavateli energií a médií
  • evidenční činnosti: databáze odběrných míst energií
  • věcná kontrola daňových dokladů: analýza spotřeb energií s ohledem na provozní podmínky
  • predikční činnosti: trvalá aktualizace technicko-obchodních podmínek dodávek energií
  • predikční činnosti: plánování nákladů na energie
  • statistické činnosti: výkaznictví spotřeb energií pro státní orgány
  • rozúčtování nákladů na energie na organizační složky a třetí strany
  • implementace beznákladových a nízkonákladových energeticky úsporných opatření
  • energetické konzultace při přípravě investic a rekonstrukcí.

 

 

Vodítkem pro zavedení energetického managementu může být norma ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií.

War stories

V průběhu dlouhodobého provádění energetického managementu jsme řešili velké množství zajímavých problémů: