Energetické audity – základní informace


Energetické audity jsou dokumenty, který analyzují spotřebu energií ve vymezeném energetickém hospodářství a navrhují energeticky úsporná opatření. 

energetické audity

Energetické audity – obecně

Energetické audity se zpracovávají v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření e energií a jeho prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Energetický audit lze zpracovat jak pro budovu mateřské školy, tak pro rozsáhlý areál průmyslového podniku. Základ je vždy stejný – zhodnocení současného provozu budovy, kotelny, ale i smluv s dodavateli energií či např. nastavení provozních režimů ohřevu teplé vody. Cílem auditu jsou pak doporučení, jak snížit náklady na energie včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investice.

Energetické audity – kdo je musí nechat zpracovat

V zásadě se energetické audity zpracovávají v současné době ze dvou důvodů:

  • jako zákonná povinnost
  • jako příloha k žádosti o dotaci (OPŽP, OP PIK, Nová Zelená úsporám) (dle definice vyhlášky jde o energetický posudek, avšak podstata je totožná)

Ze zákona mají povinnost nechat zpracovat energetický audit tyto subjekty:

  1. všechny subjekty se spotřebou energií větší než 35 000 GJ/rok
  2. všechny veřejnoprávní subjekty se spotřebou větší než 1 500 GJ/rok
  3. subjekt provádějící větším změnu dokončené budovy, pokud nejsou splněny požadavky na její energetickou náročnost dle § 7 odst. 5 písm. f) citovaného zákona
  4. velké podniky dle definice velkého podniku v souladu s doporučením Evropské komise (viz příručka CzechInvestu)

Energetické audity – účel zpracování

Kvalitně zpracovaný a aktuální energetický audit se stává základním manuálem pro plánování opatření souvisejících se spotřebou energie, ať už jde o investice do rekonstrukcí budov, změny systému vytápění nebo organizační a provozní změny.

Energetické audity a jejich platnost

V zásadě je energetický audit platný do nejbližší větší změny energetického hospodářství. Např. zateplujete-li budovu, jedná se bezpochyby o větší změnu a energetický audit musíte nechat zpracovat znovu.

Pro velké podniky je platnost nově omezena na čtyři roky.