Energetická koncepce – základní informace


Předmětem služby je zpracování energetická koncepce v různé míře rozsahu a detailu.

Energetická koncepce

Standardním produktem je územní energetické koncepce zpracovaná v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

Součástí energetické koncepce je analýza a vývoj spotřeb energií, rozbor současných a perspektivních energetických zdrojů vč. jejich rozvodů, a to na vymezeném území (město, kraj, …).

Obvyklé je zpracování energetických  koncepcí specifických pro zvláštní požadavky zákazníka:

  • studie zásobování teplem na vymezeném území
  • volba nového energetického zdroje pro daný areál
  • studie odpojení od systémů CZT a nahrazení lokálním zdrojem
  • využití obnovitelného zdroje pro stávající budovy