Dotační audit


Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace.

Dotační audit je prvním krokem k získání dotace na Váš projektový záměr. Zorientovat se v rozsáhlé nabídce dotačních titulů je náročný proces, a to nejen časově. Využijte svůj čas efektivněji a výběr vhodného dotačního titulu nechte na nás.

Odborně posoudíme aktuální i plánované výzvy na krajské, národní i evropské úrovni využitelné k financování Vašich projektových záměrů. Výstupem dotačního auditu jsou komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik, posouzení vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

Co Vám nabízíme:

  • Posoudíme možnosti alespoň částečného financování Vašich projektových záměrů s využitím evropských či národních dotací.
  • Vyhodnotíme vhodnost Vašich záměrů pro konkrétní podporované aktivity, případně navrhneme jejich úpravu pro splnění podmínek dotačního titulu či výzvy.
  • Vytvoříme časový harmonogram pro realizaci Vašich záměrů vzhledem k termínům konkrétních výzev.
  • Pravidelně Vás budeme informovat o aktuálně vyhlášených výzvách.