Archiv: Služby


Dotační audit

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace. Dotační audit je prvním krokem k získání dotace na Váš projektový záměr. Zorientovat se v rozsáhlé nabídce dotačních titulů je náročný proces, a to nejen časově. Využijte svůj čas efektivněji a výběr […]

dotacni_audit

volba

Výběr vhodného dotačního titulu

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace. Obce, města, kraje a jimi zřizované organizace mohou získat dotace z  programů, jejichž prioritami jsou např. zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale také participovat na mezinárodních projektech a […]


Zpracování žádostí o dotace

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace. Jakmile dojde k výběru vhodného dotačního titulu, lze zahájit zpracování kompletní projektové žádosti včetně povinných příloh. Kvalita zpracování žádosti a jejich příloh má zásadní vliv na získání dotace pro projekt i […]

projektove_dokumenty

management

Dotační management

Dotační management Dotační management zahrnuje veškerou administrativní činnost spojenou s přidělenou dotací . Zhotovitel zastupuje Objednatele a provádí veškerou činnost, ke které je povinován Objednatel jako příjemce dotace vzhledem k jejímu poskytovateli. Časově činnost zahrnuje dobu před podpisem smlouvy o dotaci, průběh stavby včetně kolaudace až po ukončení udržitelnosti (5 let po […]


Energetický posudek

Energetický posudek je ve skutečnosti energetický audit obsahově přizpůsobený specifickým potřebám zákazníka.

ener_stitek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koncepce komunálního teplárenství

Koncepce komunálního teplárenství – Mnohá komunální teplárenství stojí na rozcestí. Rozvody a zdroje jsou předimenzované, občané nespokojení s cenou tepla.


organizace

Inženýring energetiky

Inženýring energetiky – cílem je využití všech forem energie, jejich „přelévání“ mezi profesemi, mezi jednotlivými částmi budovy, …