Podnikatelský sektor


CTP Invest, spol. s.r.o.

Průkazy energetické náročnosti budov, energetický management a odborné energetické studie jsou základem naší spolupráce s touto přední developerskou společností.

logo-ct-park

logo-kralovopolska

Královopolská a.s.

Komplexní revitalizace většiny budov v areálu společnosti je výsledkem naší spolupráce a získané dotaci z programu OPPI – Ekoenergie přesahující 40 mil. Kč.


ZETOR TRACTORS a.s.

Pro světoznámého výrobce zemědělské techniky a to hlavně traktorů jsme připravili komplexní energetickou koncepci s cílem optimalizovat spotřeby energií v celém areálu firmy.

logo-zetor

Ceske_drahy-logo.svg

České dráhy, a.s.

Připravili jsme unikátní projekt do OPŽP na celkovou rekonstrukci kotelny v areálu Českých drah, a.s. v České Třebové. Tento projekt zaměřený na snížení emisí překročil investičními náklady částku 80 mil. Kč.


Lučební závody Draslovka a.s.

Připravili jsme obsáhlý projekt na snížení energetické náročnosti objektů v tomto areálu v rámci programu OPPIK. Po realizaci navržených opatření v investiční hodnotě přes 60 mil. Kč, došlo k celkové úspoře energií skoro 40 % což činilo přibližně 8 mil. Kč za rok.

logo-draslovka

logo-ri-okna

RI OKNA a.s.

Zavedli jsme efektivní systém energetického managementu s cílem maximálních energetických úspor.


IS ENVIRONMENT SE

Podíleli jsme se na realizaci unikátního centra na recyklaci bioodpadů v Rapotíně s celkovými investičními náklady přes 220 mil. Kč. Tento projekt nemá obdoby v rámci ČR a udává nový směr pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s maximálním efektem výroby energií z obnovitelných zdrojů.

enviroment