ZETOR TRACTORS a.s.


Rozsah spolupráce:

Areál společnosti je velmi rozsáhlý a komplikovaný. Vzhledem k tomu, že celkové stáří areálu je již několik desítek let je řada objektů a hlavně systém jejich vytápění zastaralý a mnohdy neefektivní.

Z toho důvodu vedení společnosti rozhodlo o zpracování komplexní energetické koncepce a vyhodnocení stavu zásobování teplem pro celý areál.

Hlavním cílem bylo rozhodnutí, zda vybudovat lokální plynovou kotelnu a další lokální tepelné zdroje nebo zachovat připojení do dodavatele tepla ze sousedního areálu.

 

Poskytnuté služby:

  • Energetická koncepce zásobování teplem

 

Termín spolupráce:

2012 -2013