Vysoké učení technické v Brně


Rozsah spolupráce:

Pro Vysoké učení technické v Brně jsme zpracovali komplexní energetický audit všech areálů a objektů, které univerzita má.

Výstupem tohoto auditu bylo celkové energetické zhodnocení provozu univerzity, komplexní pasportizace vše objektů a identifikace celkové potenciálu energetických úspor s návrh řešení do budoucnosti, které by mohly celé energetické hospodářství univerzity zefektivnit.

Celá tato studie se zpracovávala skoro 8 měsíců, celková cena této zakázky byla 1 650 000 Kč.

 

Poskytnuté služby:

  • Energetický audit

 

Termín spolupráce:

2016 – 2017

 

Vysoké učení technické v Brně