Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Kamenomlýnská, Brno


Rozsah spolupráce:

Na projekt snížení energetické náročnosti uvedené školy, který byl podán a následně dotačně podpořen z OPŽP jsme zpracovali kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních a následně během realizace stavby vykonávali autorský dozor projektanta.

Celá stavba patří rozhodně mezi nejvýznamnější akce, které jsme projekčně připravovali, investiční náklady akce převýšily 40 mil. Kč.

 

Poskytnuté služby:

  • Projektové dokumentace všech stupňů
  • Autorský dozor

Termín spolupráce:

Od roku 2013 – 2015

 

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Kamenomlýnská, Brno