Obec Rajhradice


Rozsah spolupráce:

Pro obec Rajhradice jsme zpracovali kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních na přístavbu mateřské školky. Celý tento projekt investičně převýšil 10 mil. Kč a byl dotačně podpořen z programu Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy v rámci programu Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ.

Celá přístavba MŠ v souladu s principy udržitelného rozvoje a maximálně šetrného nakládání s energiemi byla naprojektována v tzv. pasivním standardu, tedy s minimální spotřebou energie a s využitím nejmodernějších technologií.

Během realizace stavby jsme vykonávali i autorský dozor.

 

Poskytnuté služby:

  • Projektová dokumentace ve všech stupních
  • Autorský dozor

 

Termín spolupráce:

2015 – 2016

 

Obec Rajhradice