Město Uherské Hradiště


Rozsah spolupráce:

V rámci zákonného požadavku na zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) na všechny veřejné objekty jsme pro město Uherské Hradiště zpracovali PENB na všechny objekty ve vlastnictví města.

Celkem se jednalo o 51 budov PENB v celkové hodnotě 390 000 Kč.

 

Poskytnuté služby:

  • Průkazy energetické náročnosti budov

 

Termín spolupráce:

2013

 

Město Uherské Hradiště