Město Ivančice


Rozsah spolupráce:

S městem Ivančice probíhá dlouhodobá spolupráce, kdy jsme se podíleli na kompletní administrativně – technické přípravě řady investičních projektů. U řady z nich byly získány dotace z OPŽP.

Konkrétně se jedná například o objekty:

 • Základní škola T.G.M. Ivančice;
 • Základní škola Komenského 7;
 • Základní škola Řeznovice;
 • Organizačně správní centrum;
 • Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice (objekt JMK);
 • Knihovna Budkovice.

Dále jsme administrovali celou řadu výběrových řízení a to převážně na stavební práce pro různé objekty města ale i například na komplexní svoz odpadů ve městě.

 

Poskytnuté služby:

 • Energetické posudky
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Projektové dokumentace všech stupňů
 • Podání žádostí o dotace převážně z OPŽP
 • Dotační managementy přidělených dotací z OPŽP
 • Výběrová řízení

 

Termín spolupráce:

Od roku 2012 doposud.

 

Město Ivančice