Město Hodonín – Denní Lázně Bliss Day Spa


Rozsah spolupráce:

Pro město Hodonín ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Lázně Hodonín jsme připravovali žádost o dotaci a po přidělení dotaci administrovali celé řízení schválené dotace na vybudování celého centra denních Lázní Bliss Day Spa.

Jedná se o projekt dotačně podpořený z ROP Jihovýchod, celková výše investice převýšila 110 mil. Kč, přidělená dotace byla necelých 50 mil. Kč.

Jedná se o unikátní projekt jak po stavební a technologické stránce, ale i s obrovským dopadem na cestovní ruch a zaměstnanost v celém regionu.

 

Poskytnuté služby:

  • Zpracování žádosti o dotaci
  • Dotační management přidělené dotace

 

Termín spolupráce:

2014 – 2017

 

Město Hodonín – Denní Lázně Bliss Day Spa