Královohradecký, Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský kraj


Rozsah spolupráce:

Podíleli jsme se v uvedených krajích na zavedení systému pro hospodaření s energiemi pro zavedení energetického managementu s následnou certifikací ISO 50001. Objednatelem těchto činností byly krajské úřady jednotlivých krajů.

V rámci uvedeného systému došlo k celkovému nastavení všech procesních náležitostí, které by měly vést k maximálně šetrnému nakládání s energiemi v daných krajích a to ve všech objektech, které kraje vlastní a spravují. Součástí byly i školení dotčených zaměstnanců krajských úřadů a jeho příspěvkových organizací, tak aby mohl systém efektivně fungovat.

 

Poskytnuté služby:

  • Implementace energetického managementu

 

Termín spolupráce:

2012 – 2016