Jihomoravský kraj


Rozsah spolupráce:

Pro JMK jsme za poslední roky připravili celou řadu projektů, kterým byly přiděleny dotace a to převážně z OPŽP převyšující 400 mil. Kč. Jedná se například o snižování energetické náročnosti škol jako například SPŠ chemická Brno Vranovská, SOU lesnické Bzenec, SOU Strážnice, ISŠ Hodonín, GJB Ivančice a celá řada dalších. Tyto projekty jsme připravovali i pro krajské nemocnice jako například Nemocnice T.G.M. Hodonín, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Vyškov, Nemocnice Milosrdných Bratří Letovice apod.

Dále jsme administrovali celou řadu výběrových řízení a to převážně na stavební práce pro různé objekty JMK.

V posledních letech jsme se podíleli na implementaci ISO 50001 Energetický management.

Poskytnuté služby:

  • Výběr objektů vhodných pro OPŽP – studie
  • Energetické audity a studie
  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Projektové dokumentace všech stupňů
  • Podání žádostí o dotace převážně z OPŽP
  • Dotační managementy přidělených dotací z OPŽP
  • Výběrová řízení
  • Technické dozory investora a koordinátoři BOZP

Termín spolupráce:

Od roku 2005 doposud.

 

Jihomoravský kraj