IS ENVIRONMENT SE


Rozsah spolupráce:

Energetické centrum pro recyklaci bioodpadů je moderní špičkové zařízení pro nakládání s odpady. Tento projekt je dotačně podpořen z OPŽP.

Zařízení funguje na bázi recyklace druhotných biosurovin pokročilou technologií anaerobní fermentace, výstupem celého procesu je elektrická energie, teplo, biometan a organické hnojivo. V rámci uvedeného projektu jsme administrovali celé výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie, dále kompletní administraci schválené dotace a vykonávali jsme technický dozor investora během stavby.

Celkové náklady akce převýšily 220 mil. Kč, přidělená dotace z OPŽP byla skoro 90 mil. Kč.

V rámci tohoto projektu jsme realizovali výběrové řízení na dodavatele, dále kompletní řízení schválené dotace z OPŽP a během stavby vykonávali technický dozor investora.

 

Poskytnuté služby:

  • Dotační management
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výběrové řízení

 

Termín spolupráce:

2016 -2017

 

IS ENVIRONMENT SE