Královopolská a.s.


Rozsah spolupráce:

Většinu objektů ve společnosti Královopolská, a.s. jsme kompletně připravili v rámci podání žádosti o dotaci do programu OPPI –  Ekonergie s to včetně zpracování projektových dokumentací a energetických posudků. Jednalo se hlavně o rozsáhlé objekty nářaďovny, mostárny, řezárny, dělírny a chemie.

V rámci dotčených objektů došlo k zateplení objektů, výměně oken, rekonstrukcí zdrojů vytápění apod. Celková výše investice byla skoro 100 mil. Kč, přidělená dotace přibližně 40 mil. Kč. Díky uvedeným opatřením došlo k celkové úspoře energií v areálu společnosti ve výši skoro 40 %.

Po dokončení tohoto projektu jsme v další etapě připravili technicky a zpracovali žádost o dotaci do OPŽP na instalaci filtrů pevných spalin, které se významně podílí i na zkvalitnění ovzduší nejen v areálu společnosti.

Dalším energeticky úsporným projektem, který se realizoval byla výměna žíhacích pecích v kovárně a slévárně za nově, energeticky úspornější. Celý projekt s investičními náklady skoro 50 mil. Kč byl podpořen z programu OPPIK – Úspory energie. Celý tento záměr jsme opět kompletně projekčně a technicky připravily.

 

Poskytnuté služby:

  • Energetické audity a studie
  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Projektové dokumentace všech stupňů
  • Podání žádostí o dotace z OPPI a OPŽP
  • Dotační managementy přidělených dotací z OPPI a OPŽP
  • Výběrová řízení
  • Technické dozory investora a koordinátoři BOZP

Termín spolupráce:

Od roku 2012 doposud.

 

KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.