Modernizace bytového fondu: HODOŇAN, SBD


Popis projektu:

V rámci dlouhodobé spolupráce na modernizaci bytového fondu v Hodoníně bylo dosaženo razantních úspor energií jednotlivých domů, a to  kombinací kvalitně zpracované projektové dokumentace (včetně průkazu energetické náročnosti budovy) a důsledným technickým dozorem investora.

Pro investora byla rovněž zpracována žádost o dotaci v rámci probíhajících programů podporujících energetické úspory bytových domů. Pro tyto programy byly zpracovány projektové dokumentace splňující specifická kritéria přijatelnosti.

 

 

Modernizace bytového fondu probíhala u jednotlivých objektů v různém rozsahu od komplexní modernizace po dílčí stavební úpravy. V zásadě se soustředila na tyto stěžejní oblasti:

 • zateplení obálky objektu
  • výměna oken a dveří
  • zateplení fasád objektu
  • zateplení střešní konstrukce objektu
  • zateplení dílčích zatěžovaných vnitřních konstrukcí (strop na suterénem, stěny v zádveří, atd.)
 • vyřešení tepelných mostů (snížení rizika tvorby plísní)
 • modernizace lodžií a balkónů s návazností na zateplení objektu
 • řešení prostoru vstupů do objektu (schodiště, zábradlí, stříšky nad vstupem, atd.)
 • modernizace vnitřních rozvodů (voda, elektřina, kanalizace, vzduchotechnika, atd.)
 • modernizace výtahů

 

Přínosy pro klienta a jejich výše se odvíjela od rozsahu modernizace objektů. Nejrazantnějších úspor bylo dosaženo při komplexním přístupu k modernizaci objektů (viz graf).

Poskytované služby:

Kontaktní osoba:
 • Jan Gaško, člen představenstva
 • tel.: 777 764 913
Přínosy pro klienta:
 
 • Nižší náklady na bydlení
 • Snížení spotřeby energie na vytápění
 • Vyšší užitná hodnota objektů
 • Nižší investiční náročnost rekonstrukcí
 • Bezpečnost na staveništi
 • Zkvalitnění bydlení

Kontakt

tel.: 732 215 216