Lučební závody Draslovka a.s.


Rozsah spolupráce:

Většinu objektů ve společnosti DRASLOVKA jsme kompletně připravili v rámci podání žádosti o dotaci do programu OPPI –  Ekonergie s to včetně zpracování projektových dokumentací a energetických posudků. Jednalo se hlavně o rozsáhlé objekty administrativní budovy, hasičské stanice, objekt laboratoří a výrobní objekty J21, J22 a J23.

V rámci dotčených objektů došlo k zateplení objektů, výměně oken, rekonstrukcí zdrojů vytápění apod. Celková výše investice byla skoro 60 mil. Kč, přidělená dotace přibližně 20 mil. Kč. Díky uvedeným opatřením došlo k celkové úspoře energií v areálu společnosti ve výši skoro 40 %.

Další spolupráce navazovala projektem na rekonstrukci kotelny.

 

Poskytnuté služby:

  • Energetický audit
  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Projektové dokumentace všech stupňů (stavební i TZB)
  • Zpracování žádosti o dotaci do OPPI
  • Dotační management
  • Výběrové řízení

 

Termín spolupráce:

2013 – 2015

 

Lučební závody DRASLOVKA, a.s.