CTP Invest, spol. s.r.o.


Rozsah spolupráce:

Náklady na vytápění, klimatizaci a osvětlení tvoří velmi významnou položku rozpočtu každého provozovatele budovy. Společnost CTP se proto rozhodla zpracovat rozsáhlý projekt energetického hodnocení svých budov. Tento projekt zahrnující 130 jak skladových, tak i výrobních a administrativních objektů se tak stává svým rozsahem ve své době největším odbornou energetickou studií v České republice. Každá budova tedy dostala svůj přehledný Energetický štítek obálky budovy, který bude k dispozici nájemcům budovy, kteří budou moci díky němu vyhodnotit.

Výsledek projektu potvrzuje dlouhodobou snahu společnosti CTP o výstavbu a provoz energeticky šetrných staveb. Většina budov byla při použití přesných kalkulací technické normy vyhodnocena do třídy B a C, tedy v kvalitě, která přesahuje požadavky normy, za všechny lze jmenovat např. CTPark Pohořelice, jehož budovy splňují třídu B.

Je-li kvalitně navržena obálka objektu, přichází na řadu vnitřní technologie – systémy vytápění, větrání, klimatizace, úprava vlhkosti, ohřev teplé vody a osvětlení. Pro hodnocení těchto systémů slouží Průkaz energetické náročnosti budovy. Tento dokument je v České republice povinný pro nové stavby od roku 2009. CTP touto podrobnou metodou však nad rámec své zákonné povinnosti nechalo vyhodnotit i administrativní budovy, které byly postaveny před tímto datem.

Poskytnuté služby:

  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Energetický štítek obálky budovy
  • Srovnávací analýza celkem pro 160 objektů v celé ČR

Termín spolupráce:

Od roku 2012 – 2015.