České dráhy, a.s.


Rozsah spolupráce:

 

Předmětem nabídky je zpracování podkladů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, program Omezování emisí, a to na posílení uzlové kotelny, DKV Česká Třebová.

Před realizací projektu byly v kotelně celkem 3 funkční kotle, K1 o výkonu 2,9 MW, K2 o výkonu 5,3 MW a K3 o výkonu 5,3 MW. Kotle K1 a K2 byly nízkoemisní a prošly rekonstrukcí v roce 2010. Kotel K3 sloužil pouze jako záložní, byl v původním stavu z 60. let a nebyl provozován.

Záměrem investora bylo celkové posílení výkonu kotelny odstavením kotle K1 a vystavením novým fluidního kotle K4, který byl uvažován jako kotel pro směs hnědého uhlí a tuhého alternativního paliva.

.

Objem investičních nákladů byl přibližně 60 mil. Kč za kotel a 20 mil. Kč za rozvody tepla.

 

Na tento velmi specifický záměr jsme zpracovávali kompletní projektovou dokumentaci, energetický audit a realizovali administraci žádosti o dotaci v rámci OPŽP.

 

Poskytnuté služby:

  • Energetický audit
  • Projektová dokumentace
  • Podání žádosti o dotaci do OPŽP
  • Dotační management

 

Termín spolupráce:

2012 – 2014

 

České dráhy, a.s.