Nové možnosti dotací na výstavbu či rekonstrukci MŠ

  Aktualizace harmonogramu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přinesla pozitivní překvapení v podobě možnosti vyhlášení výzvy na výstavbu, rekonstrukci či vybavení mateřských škol. V rámci způsobilých výdajů bude možné podpořit výstavbu, rekonstrukci či pořízení vybavení školky. Rovněž bude pravděpodobně možné získat dotaci např. na projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti, nákup herních […]

cropped-oživení.jpg

destovavoda-perex_329x-1_1508231002

Využití srážkové vody v obcích

Využití srážkové vody v obcích    Využijte velmi zajímavou možnost získat až 85 % dotací na využití srážkových vod z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat obce, úřady, školy, neziskové organizace a další veřejné subjekty. V OPŽP je celkem připraveno 1,8 miliardy korun, které budou […]


Využití dešťové vody v obcích

Využití dešťové vody v obcích Využijte velmi zajímavou možnost získat až 85 % dotací na využití srážkových vod z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat obce, úřady, školy, neziskové organizace a další veřejné subjekty. V OPŽP je celkem připraveno 1,8 miliardy korun, které budou na […]

destovavoda-perex_329x-1_1508231002