Náš tým


 

Miholová

Ing. Kateřina Miholová – vedoucí oddělení projekce

Působí ve společnosti už od roku 2006.  Od roku 2009 je koordinátorem BOZP od roku 2013 je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Profesně se věnuje odbornému vedení oddělení projekce, dále například zastupování investorů při územním, stavebním a kolaudačním řízení, administraci investičních projektů z řady dotačních programů (PANEL, Zelená úsporám apod.) a výkonům Technických dozorů investora a Koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 Halamíček

Ing. Jaroslav Halamíček – jednatel, garant výběrových řízení

Patří k předním odborníkům v oblasti zadávání veřejných zakázek a přípravy investičních projektů. Je hlavním koordinátorem a odborným garantem všech administrovaných veřejných zakázek ve společnosti. Úspěšně se podílel na několika stovkách úspěšně zrealizovaných investičních projektů a výběrových řízení. Publikuje v odborných periodicích a přednáší na seminářích zabývajících se problematikou veřejných zakázek.

 dsc_3621

 Ing. et Ing. Anna Jiroušková – vedoucí oddělení výběrových řízení, rozpočtářka

Vystudovala VUT v Brně, obory Management stavebnictví a Realitní inženýrství. V rámci oddělení výběrových řízení se zaměřuje na administraci veřejných zakázek především z dotačních programů OPŽP, IROP a OPPIK. Vypracovává položkové rozpočty, provádí kontroly položkových rozpočtů u podaných nabídek, pro žádosti o dotace zpracovává odborné studie a analýzy (CBA).

Hallová

Ing. Eliška Hallová – vedoucí oddělení dotací

Vystudovala Mendlovu univerzitu v Brně obor ekonomicko správní. Samostatně provádí konzultace a komplexní činnosti souvisejících se zpracováním všech fází realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a Národních programů, zejména programu OPŽP, IROP a OPPIK. Úspěšně zpracovala dotační projekty, jejichž celková výše přidělené dotace převyšuje 1,5 mld. Kč investičních nákladů.

 

Uhlíř

 

Ing. Pavel Uhlíř – obchodní ředitel, prokurista

Od roku 2006 se věnuje problematice Evropských strukturálních fondů, a to především dotačním programům podporujícím aktivity v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje. Do současnosti zpracoval více než 200 úspěšných projektů, kterým byly přiděleny dotace celkem přes 2 mld. Kč; především z dotačních programů OPŽP, ROP a OPPI. Aktuálně se věnuje především obchodním aktivitám.