Historie společnosti


Společnost DEA Energetická agentura s.r.o. byla založena v roce 1991.

Dea_RGB

Od samého vzniku věnovala své úsilí především úsporám energií, tehdy zejména v bytovém družstevnictví. Její nová historie se odvíjí od roku 2001, kdy se postupně začal prosazovat zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V první polovině tohoto desetiletí byla zaměřena zejména na zpracování energetických auditů pro bytovou sféru a veřejný sektor.

Postupně se k těmto činnostem začíná přidávat projekční činnost a následně i administrace žádostí o dotace a to především z programů:

  • Panel,
  • OPŽP (Operační program Životní prostředí),
  • Zelená úsporám,
  • a Operačního programu Podnikání a Inovace (EkoEnergie).

Celkem jsme v programovém období 2007 – 2013 kompletně připravili několik stovek žádostí o dotace s celkovým množstvím získaných dotací převyšující 1 mld. Kč.

Pro nové dotační programové období 2014 – 2020, se naše služby v tomto v oboru rozšířily na komplexní dotační poradenství EU programů a to především OPPIK, OPŽP, IROP či národních programů Zelená úsporám a Nový panel. V tomto směru jsme schopni zrealizovat celý projektový záměr od počáteční iniciace, po celý administrativní proces podávání žádostí o dotace až po administraci schválené dotace.

Za období posledních 10 let se naše společnost stala významným partnerem i v oblasti veřejného zadávání, tedy výběrových řízení. Naše služby v administraci veřejných zakázek pokrývají kompletní portfolio zákona č. 137/2006 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími službami pro neveřejné zadavatele jako jsou např. SVJ, družstva či podnikatelé jsou profesionální služby v oblasti výběrových řízení (obchodních soutěží) na dodavatele revitalizací domů, zbudování či rekonstrukcí kotelen atp. Při administraci veřejných zakázek patříme odborně mezi nejvýznamnější společnosti v tomto oboru a to převážně při výběru dodavatelů stavebních prací.

V současné době ke všem těmto činnostem přibyly i kompletní služby energetického managementu, přípravy energetických koncepcí, příprava a řízení zakázek realizovaných formou EPC.
Nejbližší roky budou v této oblasti věnovány zejména aktualizovanému zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií:

  • průkazům energetické náročnosti,
  • budovám s téměř nulovou spotřebou energie,
  • obnovitelným zdrojům,
  • a dalším energeticky úsporným řešením.

Společnost DEA Energetická agentura s.r.o. v současné době zaměstnává kolem 21 pracovníků, z nichž většina patří odborně mezi naprosté špičky ve svých oborech.

Maximálně si zakládáme na tradici, odbornosti, profesionalitě a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. Celá řada významných referenčních zakázek je snad důkazem toho, že se nám naše práce daří.