O společnosti


Profil společnosti

DEA Energetická agentura, s.r.o. je přední technicko-poradenská společnost, která patří v oboru odborného technického poradenství mezi nejvýznamnější společnosti v ČR.

Společnost byla založena již v roce 1991 a má nyní celorepublikovou působnost.

DEA Energetická agentura, s.r.o. poskytuje komplexní služby odborného technického poradenství a je schopna řešit komplexní přípravu naprosté většiny projektových záměrů:

Struktura společnosti:

  • Oddělení Projekce projektové dokumentace, posudky, výkony TDI a BOZP inženýrská činnost apod.
  • Oddělení Energetického poradenství podnikůenergetické audity, posudky, studie, koncepce, energetický management, projekty EPC apod.
  • Oddělení Výběrových řízení a dotacíveřejné zakázky, technicko – právní poradenství, žádosti o dotace, dotační managementy, odborné studie
  • Obchodní oddělení

Krédem společnosti je poskytování nadstandardních kvalitních služeb za bezkonkurenční cenu, a to bez rozdílu velikosti zakázky nebo významu zákazníka.

Společnost zaměstnává v uvedených specializovaných odděleních kolem 35 pracovníků, přičemž spolupracuje s dalšími externími odborníky.

Do této široké skupiny patří zejména energetičtí konzultanti, stavební projektanti a specialisté pro ekonomiku a dotace. Všichni spolupracovníci jsou vysoce kvalifikovaní, samostatně pracující a vysoce motivovaní odborníci, kteří jsou sami schopni rozeznat problém, navrhnout jeho řešení a vytyčit cestu a cíle k jeho vyřešení.

Mottem společnosti a i celkovou filozofií naší práce je: „S naší energií k Vašim cílům“.