Získejte dotace z OPŽP až do výše 85 % na hospodaření se srážkovými vodami


Od června 2017 do konce srpna 2017 bude možné žádat o dotace z Operačního programu Životní prostředí na efektivní hospodaření s dešťovými vodami. 


Právě akumulace dešťové vody v podzemních nádržích je jednou z nových oblastí, na kterou lze získat až 85 procentní dotaci.

Přitom nádrž či jímka musí sloužit budovám nekomerčního charakteru, musí být umístěny v zástavbě převážně s rodinnými či bytovými domy a budovami sloužícími veřejné potřebě – školami, úřady, nemocnicemi apod. Dotaci není možné uplatnit na projekty u komerčních budov (např. nákupní centra, výrobní a provozní areály apod.).


Novinkou je i podpora tzv. zelených střech veřejných budov a mnohé další.


Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace a další.


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat ohledně nezávazného posouzení Vašeho záměru.

Tyto záměry jsme schopni kompletně připravit a to zpracováním projektové dokumentace, energetického posudku s důrazem na maximální soulad všech dokumentů. Dále Vám připravíme kompletní žádost o dotaci a v rámci realizace projektu zpracujeme výběrové řízení na dodavatele stavby / technologie, provedeme Vás celým procesem administrace schválené dotace a v případě stavby eventuálně zajistíme výkon TDI eventuálně BOZP.

 

Kontakt: 
Ing. Pavel Uhlíř
Tel: 725 014 538
Email: uhlir@dea.cz

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

eighteen + seven =