Jsme členové Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)


Od června 2016 jsme se stali členy prestižní odborné Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je zájmové sdružení právnických osob založené v říjnu roku 2010 společnostmi AB Facility, ENESA, Siemens, Středisko pro úspory energie, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, Dalkia Česká republika, MARTIA a ENVIROS. Byla zapsána dne 12. října 2010 pod registračním číslem 11/10 v registru Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenském  a občanskosprávním. V září 2016  sdružovala asociace 27 společností.

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. 

Priority APES:

  • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zvl. evropských zemích,
  • aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR,
  • určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR,
  • propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru.

Společnost DEA Energetická agentura, s.r.o. se tímto zařadila mezi naprosté špičky v oboru energetického poradenství.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

six − 1 =