Energetické úspory v bytových domech – upravená výzva


Řídicí orgán IROP rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018.

Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“, která bude vyhlášena v lednu 2018. Nová výzva v oblasti energetických úspory pro bytové domy mimo území hl. m. Prahy bude zahrnovat stejné aktivity, jako stávající 37. výzva. Také hladiny podpory a výše podpory zůstanou stejné. Významnou změnou bude umožnění předložení žádosti o podporu bytovými družstvy, která nejsou výhradním vlastníkem bytového domu.

Jsme schopni pro Vás připravit kompletní technickou přípravu od zpracování investičního záměru, přes projektovou dokumentaci, energetický posudek až po vlastní administraci celé dotace.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro nezávazné posouzení celého záměru.

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 − 15 =