Využití srážkové vody v obcích

Využití srážkové vody v obcích    Využijte velmi zajímavou možnost získat až 85 % dotací na využití srážkových vod z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat obce, úřady, školy, neziskové organizace a další veřejné subjekty. V OPŽP je celkem připraveno 1,8 miliardy korun, které budou […]

destovavoda-perex_329x-1_1508231002

P1050078

Nová výzva na regeneraci bytových domů

NOVÁ VÝZVA Č. 78 – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III IROP aktuálně vyhlašuje novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva má alokaci celkem 3,5 mld. Kč a je určena na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy. O tyto finanční prostředky lze […]


Nová výzva z OPŽP na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Aktuálně je vyhlášena nová výzva z OPŽP na snižování energetické náročnosti veřejných budov! Prioritní osa 5: Energetické úspory Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. V rámci této výzvy nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných […]

o_1apv239u7vdt601nvkhr5fk0a

cropped-oživení.jpg

Nové možnosti dotací na výstavbu či rekonstrukci MŠ

  Aktualizace harmonogramu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přinesla pozitivní překvapení v podobě možnosti vyhlášení výzvy na výstavbu, rekonstrukci či vybavení mateřských škol. V rámci způsobilých výdajů bude možné podpořit výstavbu, rekonstrukci či pořízení vybavení školky. Rovněž bude pravděpodobně možné získat dotaci např. na projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti, nákup herních […]